Ekonomi, Skatt & Rådgivning

med Bokslut & Redovisning

Ekonomi

För din löpande bokföring skräddarsys ett paket efter dina behov.

Vi tar hand om din bokföring från faktura till färdigt bokslut, gör skattedeklarationen för moms och arbetsgivaravgifter och hjälper till med din löneadministration.

Många företagare har valt att anlita oss i sin redovisning och administration. Därigenom kan de ägna mer tid och kraft till sin kärnverksamhet. Visste du att momsredovisningen kan göras månadsvis, var tredje månad eller per år?

När räkenskapsåret är slut gör vi bokslut. I bokslutet blir alla uppgifter definitiva och här bestäms bland annat avskrivningar och övriga bokslutsdispositioner som direkt påverkar ditt årsresultat. Många av våra kunder gör sin löpande redovisning själva därefter hjälper vi till att göra bokslut och övriga årshandlingar.

Vill ni flytta eller byta till oss så är det smidigt. Vi arbetar med klientbaserade och webbaserade ekonomisystem och via fil kan vi få in dina uppgifter på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.

Skatt

Vi gör både företagets och din privata deklaration.

Sköter du själv din löpande redovisning kan vi hjälpa till att upprätta er deklaration och eventuellt bokslut.

I samråd med dig upprättas er deklaration. Ni får sedan en skatteuträkning som även innehåller eventuell utdelning och vi ser till att deklarationen kommer in till skatteverket.

Med lång erfarenhet och bred kompetens hjälper vi även jord och skogsägare, med och utan djurhållning, med bokslut och deklarationer. Du behöver bara ta med dig räkenskaperna och deklarationsmaterialet, så upprättar vi i samråd med dig, din och näringens deklaration. Du får en kopia på deklarationsblanketterna med skatteuträkning. Efter ditt medgivande sänds deklarationen till skatteverket.

Rådgivning

Det är många faktorer som man ställs inför som företagare och du kan få kvalificerad hjälp till att reda ut din situation.

Starta eget? Vi hjälper till med rådgivning och upprättande av bolag. Vid aktiebolagsbildningar behövs en hel del dokument och registreringshandlingar som vi hjälper till att ta fram.

Aktieutdelning eller löneuttag som bolagsägare? Pensionsförsäkringar? Firmabil eller skattefri bilersättning? Bilförmån? Skjuta upp och mildra skatteeffekten genom avsättning till periodiseringsfond, expansionsmedel och räntefördelning. Det är många faktorer som man ställs inför som företagare och vi hjälper till att reda ut din situation.

Genom vår certifiering som Auktoriserade Redovisningskonsulter av SRF, Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, och långa erfarenhet kan du  vara trygg med att våra tjänster håller högsta klass.

download-26 

Auktoriserade Redovisningskonsulter